< Portfolio /

Paddeborgsparken

 

Hitta hit

Klicka på kartan för att öppna i Google maps.

Enköpingsåns slingrande form karaktäriseras av raksträckor som mjukt böjer av när ån byter riktning. Denna hackigt slingrande form återkommer i olika skalor i parkens alla delar, precis som en fraktal.

Att slingra sig som Enköpingsån

Paddeborgsparken är en multifunktionell naturlik vattenpark med syfte att rena dagvatten, öka biologisk mångfald samt erbjuda höga upplevelsevärden.

 

SEs har samordnat och lett gestaltningsarbetet i den tvärdisciplinära arbetsgruppen av landskapsarkitekter, VA-ingenjörer, ekologer och agronomer, samt ansvarat för framtagningen av gestaltningskoncept och slutlig formgivning. Planteringsplaner samt skötselplanering har gjorts i nära samarbete med WRS Uppsala som även ligger bakom systemlösningen.

 

Huvudprojektör: Vving Västerås

Beställare: Tekniska förvaltningen, Enköpings kommun. 2011- Anläggningen invigdes i september 2014.

©SEs landskap 2016    sofia@eskilsdotter.se    Tel 070-456 6446